Hem


Idag har förändringar blivit  ett normaltillstånd.

Men alla förändringsprocesser kräver förberedelser, träning, uthållighet och mod. Modet att lämna gamla rutiner och  att tänja  bekvämlighetszoner.


Allt bestående värde byggs inifrån och ut och det börjar alltid med dig som individ.


I företag handlar det om att skapa kultur och struktur i en helhetssyn, där  ledaren måste se sin roll i helheten. Arbetet med att utveckla  ledarskap, medarbetarskap och genuina kundrelationer hänger ihop och du får maximal effekt om du har fokus på hela förloppet.

Alla ingredienser i formeln behövs, då genereras verklig växkraft och ökad försäljning med bibehållen lönsamhet.


Ur ett personligt perspektiv kan det vara att förändra ett beteende, en attityd eller en vana. En vana är en överflödig uppsättning av automatiska och omedvetna tankar, beteenden och känslor som har förvärvats genom repetition. Repetition är när du tänkt, sagt eller gjort något så många gånger att kroppen nu vet hur man gör det bättre än knoppen.

Hjärnans språk är tankar och kroppens språk är känslor.


"Svårigheten är inte att lära människor nya ideér

Det svåra är att få dem att överge de gamla"