Mina tjänster

MINA ERBJUDANDE


De flesta kurser eller metoder inom personlig utveckling, ledarskap och försäljning är utformade så att de ska passa många. Min filosofi handlar i stället om att sätta individen i fokus, inte metoden.

Istället för att du ska köpa en bra metod av mig, som jag ska forma dig efter, så vill jag forma min kunskap och min metod efter dina behov.

Stressforskaren Lennart Levy lär vid något tillfälle ha sagt:


”Det är bättre att ha fotriktiga skor än att försöka fila till skoriktiga fötter”


Med andra ord, istället för att jag ska försöka forma dig efter en färdig metod ska jag istället forma min metod så att den ska passa dig, så att du ska få ut så mycket som möjligt av den.

Poängen med metoden är ju effekten, eller hur?


Hör dig så berättar jag mer!

SKAPA VÄXKRAFT


För att öka försäljning och att skapa växkraft behöver 3 ingredienser vara i balans.


  • Det trygga ledarskapet -
  • Det glada medarbetarskapet -
  • Det genuina kundskapet, det vill säga kunskapen om kundernas behov och hur vi ska göra för att tillföra värde som gör deras vardag lite enklare.


Är det trygga ledarskapet och det glada medarbetarskapet i balans då är det minimalt energiläckage i det interna arbetet och vi kan istället lägga maximalt fokus på det externa arbetet-kunderna.


ÖKA FÖRSÄLJNINGEN

Ska man öka sin försäljning med bibehållen lönsamhet måste man tillföra ytterligare några viktiga ingredienser:


  • 20% produkt/tjänst,
  • 20% enkelhet, krångla inte till saker i onödan.
  • 60% psykologi, dvs att kunna tillgodose våra mänskliga basbehov:             Trygghet, Spänning, Unicitet och att bli sedda med Kärlek. Det finns ytterligare två behov som är viktiga, det är behovet att få Utvecklas och behovet att få Bidra. Kan vi tillgodose enbart tre av dessa behov, då har vi medarbetare och kunder som aldrig kommer att lämna oss.


       Så enkelt men ändå så svårt!


COACHING


Vem behöver en coach? Alla, blir mitt spontanta svar. Om du planerar en förändring, om du har drömmar, mål och önskningar och  har försökt men inte lyckats nå dem – då tycker jag att du ska anlita en coach.

Om du inte har några drömmar, mål eller önskningar eller ännu värre har gett upp på dem, då behöver du definitivt anlita en coach.


Jag är stolt över att kunna erbjuda ett verktyg som toppar alla övriga coachning-instrument jag har i min verktygslåda. Det heter Mind Recovery System.


Det är en metod som förklarar hur sinnet, känslorna och kroppen påverkar varandra. 

Metoden ger mig möjligheten att hjälpa de som inte bara vill ta bort symptom, det som coachningen kan göra, utan själva orsaken till varför de kan behöva coachning. 

Kontakta mig


Adress: Hövägen 56 - 263 53 LERBERGET

Email:   fortitudo@thomasfrenning.se

Mobil:   +46 708 68 46 79

WEB:    www.thomasfrenning.se